Участие на учениците от област София-град в Националния кръг на олимпиадата по химия,19-20 март 2016 г., Ямбол

22 март 2016

Резултатите говорят сами!

Допуснати до национален кръг 54 ученици, участвали 51. Лауреати – 4

 • Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • Никола Тодоров – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова

Класиране до Х-то място:

Първа състезателна група

 • І-во място Георги Цонков – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІ-ро място Виктор Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІІ-то място Мартин Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІV-то място Михаела Гледачева – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова
 • VІІ-мо Тодор Кюркчиев – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова

Втора състезателна група

 • ІІ-ро място Лъчезар Димитров – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІІІ-то място Явор Пеев – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІV-то място Александър Макавеев – ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • V-то място Валентин Веселинов- ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • VІ-то място Мартин Миленов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІІ-мо място Александър Стойков – ІХ клас, 91 НЕГ, учител Милена Симеонова
 • ІХ-то Кристиян Вилхемов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева

Трета състезателна група

 • ІІ-ро място Петър Христов – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІV-то място Яна Димитрова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • V-то място Камен Петров – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • VІІ-мо място Илия Кичев – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІХ-то място Ирина Вълкова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • Х-то място Мина Цаковска – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова

Четвърта състезателна група

 • І-во място Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІ-ро място Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІІ-то място Кристина Костадинова – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІ-то място Весела Механджиева – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІ-мо място Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • VІІІ-мо място Никола Тодоров – НПМГ, учител Невена Върбанова

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.