2015/ 206 г. Задачи от общински и областен кръг на олимпиада по физика

24 февруари 2016

Задачи от национален кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Задачи от общиски кръг на олимпиадата по физика, проведен на 16.01.2016 г.

Задачи от областен кръг на олимпиадата по физика, проведен на 14.02.2016 г.


Протоколи с резултатите на учениците от областни кръгове на олимпиади

23 февруари 2016

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 14.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националните комисии за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националните комисии и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.

 

 


Учебна 2015/ 2016 г. ІІ конкурс за изработване на модели по биология

22 февруари 2016

Изх. 9137 – 142/ 18.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.
Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г. – „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи”.
Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология и 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов.
Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до 21.04.2016 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg
На 21 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.
На 24 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа – провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.
Приложение:
1. Регламент на конкурса
2. Методически насоки за процеса на моделиране
3. Заявка за участие в конкурса
Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО /Зап. №РД 10-96/12.02.2016г. на министъра на образованието/


Втори конкурс за изработване на модели по биология – 24.04.2016 г.

Изх. 9137 – 142/ 18.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

CaptureНа 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.

Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г: „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до 21.04.2016 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

На 21 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 24 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа – провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Приложение:
1. Регламент на конкурса
2. Методически насоки за процеса на моделиране
3. Заявка за участие в конкурса биологията итересна и достъпна

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-град /Зап.№РД10-96/12.02.2016 г. на министъра на образованието/


Задачи от областен кръг на олимпиада по химия, 13.02.2016 г.

20 февруари 2016

Задачи за първа състезателна група / Решения на задачите за първа състезателна група

Задачи за втора състезателна група / Решения на задачите за втора състезателна група

Задачи за трета състезателна група / Решения на задачите за трета състезателна група

Задачи за четвърта състезателна група / Решения на задачите за четвърта възрастова група


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от общинския кръг на олимпиадата, проведен на 23.01.2016 г.

12 февруари 2016

Задачи за І състезателна група / Указания и решения на задачите от І състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІ състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІІ състезателна група

Задачи за ІV състезателна група / Указания и решения на задачите от ІV състезателна група


Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016 г.

10 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. Бургас


Учебна 2015/ 2016 г. Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016г.

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. – Бургас


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“

Писмо за организиране и провеждане на 4-тата олимпиада по експеримантална физика „Ден на светлината“ на 23.04.2016 г.

Регламент и програма на 4-тата олимпиада по експериментална физика – 23.04.2016 г.


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № 9137 – 1158 09.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа. Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL
Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва само по електронен път. Крайният срок за регистриране е 31 март 2016 г.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания

4 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“,15-17 април 2016 г., Хисаря

Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 25.03.2016 г. от 14:00 часа

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС за учебната 2015/ 2016 г.


Задачи за подборния кръг на националното състезание по химия от предишни години

1 февруари 2016

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2014 г. / Указания и примерни решения на задачите

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2015 г. / Указания и примерни решения на задачите