Графици и календари на олимпиади, състезания, конкурси и др.

Учебна 2017/ 2018 год.

График на дейностите по природни науки в област София-град през учебната 2017/ 2018 г.

Учебна 2016/ 2017 год.

График за провеждане на олимпиади, състезания, конкурси и други по природни науки за област София-град – учебна 2016/ 2017 г.

График на учебното време. Дати за НВО и ДЗИ за учебната 2016/ 2017 г.

 

Учебна 2015/ 2016 год.

График за провеждане на олимпиади, състезания, конкурси и др. по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за област София-град – учебна 2015/ 2016 г.

График на учебното време. Дати за НВО и ДЗИ за учеубната 2015/ 2016 год.