Графици и календари на олимпиади, състезания, конкурси и др.

Учебна 2020/ 2021 год.

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Учебна 2017/ 2018 год.

График на дейностите по природни науки в област София-град през учебната 2017/ 2018 г.

Учебна 2016/ 2017 год.

График за провеждане на олимпиади, състезания, конкурси и други по природни науки за област София-град – учебна 2016/ 2017 г.

График на учебното време. Дати за НВО и ДЗИ за учебната 2016/ 2017 г.

 

Учебна 2015/ 2016 год.

График за провеждане на олимпиади, състезания, конкурси и др. по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за област София-град – учебна 2015/ 2016 г.

График на учебното време. Дати за НВО и ДЗИ за учеубната 2015/ 2016 год.