Задачи за подборния кръг на националното състезание по химия от предишни години

1 февруари 2016

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2014 г. / Указания и примерни решения на задачите

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2015 г. / Указания и примерни решения на задачите