Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания

4 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“,15-17 април 2016 г., Хисаря

Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 25.03.2016 г. от 14:00 часа

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС за учебната 2015/ 2016 г.