Учебна 2015/ 2016 г. Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016г.

10 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. – Бургас