Обучение по предмета Човекът и природата

10 март 2016

Писмо за организиране на обучение по предмета Човекът и природата на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“ – организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“ 04.04.2016 г.


Обучение по предмета Човекът и природата

Изх. № 9137 – 210/ 10.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
На вниманието на учителите по природни науки и екология!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки и екология на 04.04.2016 г. от 10:00 часа в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Борис ІІІ, № 224 ще се проведе присъствено-дистанционна квалификационна програма на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“, която е организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението е предназначено за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Програмата завършва със защита на проект на избран тип урок.

Ръководител: доц. д-р Даниела Миткова, danielamitkova@mail.bg

За контакт и записване: доц. Даниела Миткова, 0879 994 231, danielamitkova@mail.bg, гл. ас. д-р Нели Димитрова, neli_di@gbg.bg, 0898 222 732.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Резултати от областен кръг на олимпиада по биология – 27.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 27.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националната комисия за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националната комисия и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.