Организация и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна

23 март 2016

Окончателен протокол с допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 07-08 април 2016 г., Варна 

Capture

Указания и изисквания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна