Резултати и класиране на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г. /за ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи/. Допуснати ученици до национален кръг, 7 – 8 май, Кюстендил

16 март 2016

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

 


Допуснати до национален кръг по физика – 05 – 06 април 2016, Ловеч

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиада по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание Х-ХІІ клас/