Допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия – 18-20.03.2016 г., Ямбол

9 март 2016

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 48-та ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии