Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия на І възрастова група

11 март 2016

Резултати на учениците от І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г.

Писмените работи на учениците от ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи се проверяват от националната комисия по астрономия, след което ще бъдат публикувани на сайта на МОН, по-късно и на сайта по природни науки.