Становище на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

14 март 2016

До участниците в областния кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от областните комисии на олимпиадата по биология, Националната комисия e констатирала, че броят на учениците с резултат над 70% от общия брой точки, предложени за участие на Национален кръг е по–малък от утвърдените в регламента квоти. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология да се предложат за допълнително преразглеждане работите на ученици, както следва:

  • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 65% от общия брой точки (над 55,25 т.)
  • ІІ възрастова група (учебно съдържание за 8 клас) − над 65% от общия брой точки (над 58,5 т.)
  • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – попълнена е квотата за брой участници
  • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 66 т.)

За да се обезпечи анонимност при арбитриране на всички работи, преди изпращането им от регионите, ще бъдат отново засекретени.
П. Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от есенното и пролетното състезание по физика

Резултати и класиране от Пролетното национално състезание по физика, 12-13 март 2016 г., Бургас

Резултати и класиране от Есенното състезание по физика, 7 – 8.11.2015 г., Велико Търново