Учебна 2015/ 2016 г. Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС

25 март 2016

Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г / Бланка за отговори  / Указания и критерии за оценяване на задачите от подборния кръг


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от националното състезание по ХООС

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по химия, 25.03.2016 г.


Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г.

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“, 15-17 април 2016 г., Хисаря