Допуснати до национален кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016, Ловеч

17 март 2016

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание за VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание за VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание за ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание за Х-ХІІ клас/


Организация и провеждане на националния кръг по физика, 04 – 06.04.2016 г., Ловеч

Capture

Узазания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч