Учебна 2015/ 2016 г. Организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по ХООС

2 март 2016

Окончателен протокол за допуснатите до национален кръг в 48-та олимпиада по химия − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Национален кръг на 48-та олимпиада по химия

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС, 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол