Учебна 2014/ 2015 г. Национално състезание по ХООС

6 септември 2015

 

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание по химия 2015 г. Русе

Писмо за Националното състезание по ХООС 18-19.04.2015 г. гра Русе

Протокол с резултатие и класирането от подборния кръг на Националното състезание по химия

Писмо за подборния кръгна Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.

Регламент на Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.

 


Национално състезание по химия – учебна 2014/ 2015 г.

 

Писмо за организацията и провеждането на Националното състезание по химия

Писмо за организиране и провеждане на подборния кръг за Националното състезание по химия

Регламент на националното състезания по химия за учебната 2014/ 2015 г.


Учебна 2014/ 2015 г. Протоколи от есенно и пролетно състезание по физика


Учебна 2014/ 2015 г. Задачи за есенно и пролетно състезание по физика

Пролетно Национално състезание по физика 07-08.03.2016 г. Варна

 Есенно Национално състезание по физика 08.-09.2014 г. Плевен


Учебна 2014/ 2015 г. Програми за есенно и пролетно състезание по физика


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми по ХООС

Учебна програма по ХООС за 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 8 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл. – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 11 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл.

Учебна програма по ХООС за 11 клас

Учебна програма по ХООС за 12 клас

 


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по БЗО за 7 клас – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма па БЗО за 8 клас не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма па БЗО за 9 клас  за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас І равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 11 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – актуални

Учебна програма по БЗО за 11 клас ІІ равнище – актуални

Учебна програма по БЗО за 12 клас – актуални


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по ФА за 7 клас  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 8 клас за ОУ, СОУ с прием след 8 клас и ПГ – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебни програми по ФА за 9 за СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по ФА за 9 клас на СОУ и гимназии с прием след 8 клас и ПГ  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас на СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас ЗП  за ПГ /ядро „Светлина“ и „От атома до космоса“  и СОУ с прием след 8 клас  /ядро „Светлина“/ – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 11 клас за СОУ с прием след 8 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ЗП  за СОУ с прием след 7 кл. /ядро „Светлина“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас за СОУ с прием след 7 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ПП – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас ПП – актуална

 


Примерни годишни каландарни разпределения по ФА

Разпределение ФА за 7 клас – вариант 2 ч. І срок, 1 ч ІІ срок – 51 ч.

Разпределение по ФА за 7 клас – вариант  1 ч. I срок, 2ч. II срок – 51 ч.

Разпределение по ФА за 8 клас за професионални гимназии – 54 ч.

Разпределение по ФА за 9 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Разпределение по ФА  за 9 клас – ЗП, за професионални гимназии и СОУ с прием след 8 клас

Разпределение по ФА за 10 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Разпределение по ФА за 10 клас – ЗП,  за професионални гимназии – 36 ч.

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – I вариант

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – II вариант

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 36ч.

Разпределение по ФА за 12 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след VІІ клас – 31 ч.