ДОИ за учебно съдържание и учебни програми по ХООС

6 септември 2015

Учебна програма по ХООС за 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 8 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл. – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 11 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл.

Учебна програма по ХООС за 11 клас

Учебна програма по ХООС за 12 клас