ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по БЗО за 7 клас – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма па БЗО за 8 клас не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма па БЗО за 9 клас  за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас І равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 11 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – актуални

Учебна програма по БЗО за 11 клас ІІ равнище – актуални

Учебна програма по БЗО за 12 клас – актуални