Национално състезание по химия – учебна 2014/ 2015 г.

6 септември 2015

 

Писмо за организацията и провеждането на Националното състезание по химия

Писмо за организиране и провеждане на подборния кръг за Националното състезание по химия

Регламент на националното състезания по химия за учебната 2014/ 2015 г.