Септемврийски съвещания

4 септември 2015

Уважаеми колеги,

Ежегодните работни срещи с учителите  по природни науки ще се проведат при следния график:

10.09.2015 г. от 09:30 часа за учителите по физика и астрономия

11.09.2015 г. от 09:30 часа за учителите по химия

11.09.2015 г. от 14:00 часа за учителите по биология

Място на провеждане ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. Хайдут Сидер“ № 8


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по биология – указания и регламент

Указания и изисквания за провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по биология на 27.02.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология на 10.01.2016 г.

Регламент на олимпиадата по биология за учебната 2015/ 2016 г.

Програма за І кръг на олимпиадата по биология – учебна 2015/ 2016 г.