Учебна 2014/ 2015 год. Основни компетентности по немски език и природни науки

29 август 2015

Протокол с резултатите и класирането от състезанието по основни компетентности по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.

Предложени отбори за участие в състезанието основни компетентности по немски език и природни науки за 2015/ 2015 год.

Писмо за организиране и провеждане на състезанието по основни компетентности  по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.

Регламент на националното състезание по основни компетентности по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.


Учебна 2014/ 2015 год. Ключови компетентности по природни науки

Протокол с резултатите и класирането на националното състезание  по ключови компетентности по природни науки и екология 2014 г

Предложени ученици за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки и екология от област – София-град 2014 г.

Писмо за организиране и провеждане на състезанието ключови компетентности по природни науки 2014 г.

Регламент на състезанието по ключови компетентности по природни науки – 2014г.


Природни науки и екология – представяне и защита на проекти учебна 2014/ 2015 год.

Протокол с реултатите и класирането от Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Предложени проекти за участие от РИО – София-град в НС по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Писмо за организиране и провеждане на Националното състезание природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Регламент за Националното състезание природни науки и екология – представяне и защита на проекти 2014


Учебна 2014/ 2015 год. Олимпиада по химия

28 август 2015

Писмо за организиране на ІІІ кръг

Протокол с резултатите и класирането от ІІ кръг. Допуснати до ІІІ кръг

Писмо за организиране на ІІ кръг

Протокол на допуснатите до ІІ кръг

Статистика на участвалите и класираните в І кръг

Писмо за организиране на І кръг

Регламент на олимпиадата по химия 2015 г.


Учебна 2014/ 2015 г. Олимпиада по биология


Учебна 2014/ 2015 год. Задачи от олимпиадата по астрономия

Общински /І/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Национален /ІІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.