Учебна 2014/ 2015 г. Задачи за есенно и пролетно състезание по физика

6 септември 2015

Пролетно Национално състезание по физика 07-08.03.2016 г. Варна

 Есенно Национално състезание по физика 08.-09.2014 г. Плевен