Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир ва младите физици“ за учебната 2021/ 2022 год.

15 ноември 2021

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2021/ 2022 год.


Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2021/ 2022 г.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2021/ 2022 г.


Регламент и програми за Националното състезание по природни науки „Акад. Л. Чакалов“ за учебната 2021/ 2022 г.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2021/ 2022 г.


Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2021/ 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 Г.


Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия за учебната 2021/ 2022 год.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“


Регламент и програма на Есенното и Пролетното национално състезание по физика

Регламент за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2021/ 2022 год.

Програма на пролетното национално сътезание по физика за учебната 2021/ 2022 год

Регламент за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика

Програма на есенното национално състезание по физика за учебната 2021 – 2022 г.