Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия за учебната 2021/ 2022 год.

15 ноември 2021

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“