Презентация от работното съвещание на учителите по природни науки в София-град, 28.09.2017 г., Национален политехнически музей

29 септември 2017

Презентация от работното съвещание на учителите по природни науки в област София-град, за учебната 2017/ 2018 г., Национален политехнически музей, 28.04.2017 год.

Бланка за регистрация на учителите в работното съвещание на 28.09.2017 г


Информация за организиране и провеждане на 47-та Национална конференция по химия, 27 – 29.10.2017 г., Благоевград

Резултат с изображение за химически факултет софияПОКАНА за участие в 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград


Списък с учебниците за VІІІ клас по химия и опазване на околната среда, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година

26 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците за VІІІ клас по химия и опазване на околната среда /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/С. Цаковски и колектив ИК „Анубис”
2. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/С. Бенева и колектив „Булвест 2000”
3. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/М. Павлова и колектив СД „Педагог 6”
4. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел.вариант/Пълноцветен Л. Боянова и колектив „Просвета Плюс”
5. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял Л. Боянова и колектив „Просвета Плюс”
6. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/ Пълноцветен С. Манев и колектив „Просвета-София”
7. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял учебник С. Манев и
колектив „Просвета-София”
8. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл. /печатно издание/Х. Димитрова, Дж. Кларк САНПРО 2017


Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2017/2018 година

Актуални!

Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел.вариант/Е. Златкова и колектив ИК „Анубис”
2.Физика и астрономияза VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Максимов „Булвест 2000”
3.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/Е. Бенова и колектив СД „Педагог 6”
4.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Пълноцветен В. Иванов и колектив „Просвета-София”
5.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял В. Иванов и колектив „Просвета-София”
6. Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание/И. Петков и колектив САНПРО


Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година. По нови учебни програми!

25 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас /по новите учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1. Биология и здравно образование за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колект,ИК „Анубис”
2. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Овчаров и колект„Булвест 2000”
3. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Н. Цанова и колект, СД „Педагог 6”
4. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Ишев и колект,„Просвета АзБуки”
5. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Р. Бостанджиев и колект „Просвета-София”


Списък на учебниците по човекът и природата в V клас, които ще се използват през учебната 2017/ 2018 г.

Актуални!

Списък на учебниците по човекът и природата в V клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г.

1. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Шишиньова и колектив 2017 ИК „Анубис”
2. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Максимов и коллектив 2017 „Булвест 2000”
3. Човекът и природата, ЗП /печатно издание/ М. Градинарова и колектив 2017 СД „Педагог 6” –
4. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив 2017 „Просвета АзБуки“
5. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/В. Иванов и колектив 2017 „Просвета Плюс“
6. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Гайдарова и колектив 2017 „Просвета-Софи


Списък на учебниците за VІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 год. Актуални

Актуални!

Списък на учебниците за VІ клас по човекът и природата /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

 1. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колектив, ИК „Анубис”
 2. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/ М. Максимов и колектив, „Булвест 2000”
 3. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/ М. Градинарова и колектив, СД „Педагог 6”
 4. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив,„Просвета АзБуки”
 5. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/В. Иванов и колектив, „Просвета Плюс”
 6. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Гайдарова и колектив „Просвета-София”

Промяна в мястото на провеждане на съвещанието с учителите по природни науки

20 септември 2017

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!

Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

 • 10:00 часа за учителите със следобедна заетост
 • 14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                             


Честита Нова учебна година 2017/ 2018 г.

Скъпи колеги,

Пожелаваме Ви много здраве, щастие и успехи през Новата учебна 2017-2018 година! Нека заедно направим света на природните науки по разбираем, достъпен и интересен за Нашите ученици! Нека да намалим ентропията в Нашата система, за да повишим енталпията в нея! Заедно можем повече и със сигурност ще бъдем много по добри! Пожелаваме Ви успех и попътен вятър!

Старши експерти по природни науки  Петя Иванова и Камен Радев


Дейности свързани с новата учебна 2017/ 2018 година

10 септември 2017

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, за готовността на РУО – София-град да предостави тестове входно ниво за учениците, които ще се обучават по новите учебни програми в:

 • V и VІ клас по Човекът и природата
 • VІІІ клас по биология и здравно образование,
 • VІІІ клас по физика и астрономия
 • VІІІ клас по химия и опазване на околната среда

Тестовете и придружаващите ги спецификации са разработени от Регионалните методически съвети по биология, физика и химия и ще бъдат изпратени до директорите на училищата.

Входноте нива по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда са подходящи и за учениците от ІХ клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки на средни училища.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова