Информация за организиране и провеждане на 47-та Национална конференция по химия, 27 – 29.10.2017 г., Благоевград

29 септември 2017

Резултат с изображение за химически факултет софияПОКАНА за участие в 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград