Списък на учебниците по човекът и природата в V клас, които ще се използват през учебната 2017/ 2018 г.

25 септември 2017

Актуални!

Списък на учебниците по човекът и природата в V клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г.

1. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Шишиньова и колектив 2017 ИК „Анубис”
2. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Максимов и коллектив 2017 „Булвест 2000”
3. Човекът и природата, ЗП /печатно издание/ М. Градинарова и колектив 2017 СД „Педагог 6” –
4. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив 2017 „Просвета АзБуки“
5. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/В. Иванов и колектив 2017 „Просвета Плюс“
6. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Гайдарова и колектив 2017 „Просвета-Софи