Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2017/2018 година

26 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел.вариант/Е. Златкова и колектив ИК „Анубис”
2.Физика и астрономияза VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Максимов „Булвест 2000”
3.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/Е. Бенова и колектив СД „Педагог 6”
4.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Пълноцветен В. Иванов и колектив „Просвета-София”
5.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял В. Иванов и колектив „Просвета-София”
6. Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание/И. Петков и колектив САНПРО