Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от националното състезание по ХООС

25 март 2016

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по химия, 25.03.2016 г.