Учебна 2015/ 2016 г. Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС

25 март 2016

Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г / Бланка за отговори  / Указания и критерии за оценяване на задачите от подборния кръг