Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

25 март 2016

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г.

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“, 15-17 април 2016 г., Хисаря