Регламент и програма на националното състезание по природни науки със защита на проекти за учебната 2023 – 2024 г.

23 октомври 2023

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по природни науки със защита на проекти за учебната 2023 – 2024 г.


Регламент и програма на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за 2023 – 2024 г.

Регламент на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2023-2024 г.

Програма за олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2023 – 2024 г.


Регламент на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“ за учебната 2023 – 2024 г.

Регламент на Националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“ за учебната 2023 – 2024 г.


Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природне науки за учебната 2023 – 2024 г.

Регламент на националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2023/ 2024 г.


Регламент и програми за Националното състезание по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас за учебната 2023/ 2024 г.

Национално състезание по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас