Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природне науки за учебната 2023 – 2024 г.

23 октомври 2023

Регламент на националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2023/ 2024 г.