Задачи от областен кръг на олимпиадата по физика, проведен на 21.02.2021 г.

4 април 2021