Задачи от онлайн Пролетното национално състезание по физика, проведено на 13.04.2021 г.

15 април 2021