Регламент на националното състезание по ключови компетентности по природни науки за учебната 2022/ 2023 г.

24 октомври 2022

Регламент на националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2022/ 2023 г.