Регламент и програми за Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природна науки (биология, химия, физика и география) за ученици от 7 клас

24 октомври 2022

Регламент на националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки за учебната 2022/ 2023 г.