Регламент на националното състезание по химия и опазване на околната среда за учебната 2022/ 2023 г.

24 октомври 2022

Регламент на националното състезание по химия и опазване на околната среда за учебната 2022/ 2023 г.