Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание за ключови компетентности, Силистра – 28, 30 юни 2024 г.

8 юли 2024

Протокол с резултатите и класирането на участниците в състезанието за ключови компетентности по природни науки – Силистра