РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 Г.

30 ноември 2023

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2023/ 2024 г.