Задачи и решения на задачите от областния кръг на олимпиадата по биология проведен на 19.02.2023 г.

25 март 2023

Задачи за първа състезателна група (7 клас )  Лист за отговори  / Отговори

Задачи за втора състезателна група (8 клас) / Лист за отговори  / Отговори 

Задачи за трета състезателна група (9 клас) / Лист за отговори / Отговори

Задачи за четвърта състезателна група (10 клас) / Лист за отговори / Отговори

Задачи за пета състезателна група (11-12 клас)Тест / Лист за отговори / Отговори