Задачи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, 10.02.2019 г.

7 март 2019

Задачи за първа състезателна група / Решения на задачите

Задачи за втора състезателна група / Решения на задачите

Задачи за трета състезателна група / Решения на задачите

Задачи за четвърта състезателна група / Решения на задачите