Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл  Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.