Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл  Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент, задачи, заявка за участие в І кръг на ТМФ

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл. Регламент за организиране и провеждане на национарлното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по биология

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология


Учебна 2016/ 2017 г. Програми за олимпиадата по физика


Климентови дни 2016 Г.

ff-klimentovi_dni_2016n-1Физическият факултет на Софийски университет организира в рамките на Климентови дни 2016 г. лектория на тема: „Физичните открития и идеи, които формираха обществото на 21 век“.

Лекциите са предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели и хора интерисуващи се от наука и от история на науката.