Учебна 2016/ 2017 год. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по биология

7 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология