Промяна на мястото на провеждане на курса „Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета ЧП за V клас“

25 октомври 2016

Уважаеми колеги,

Курсът „ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  – ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС“ е попълнен и се прекратява приемането на заявки. Поради големия интерес към обучението и големият брой подадени заявки до момента, курсът ще се проведе в зала 601 /шести етаж/ – централен асансьор на ФХФ на СУ „Климент Охридски“, Датата и часът остават същите – 07.11.2016 г. , 9:00 ч.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова