Лятна школа по нанотехнологии 07-11.07.2014 год. ФзФ на СУ

13 юли 2016

Лекции

Уводна лекция – доц. дфн Цветан Велинов – катедра по физика на твърдото тяло и микроелектроника ФзФ на СУ

Capture

Упражнения