Септемврийски съвещания

4 септември 2015

Уважаеми колеги,

Ежегодните работни срещи с учителите  по природни науки ще се проведат при следния график:

10.09.2015 г. от 09:30 часа за учителите по физика и астрономия

11.09.2015 г. от 09:30 часа за учителите по химия

11.09.2015 г. от 14:00 часа за учителите по биология

Място на провеждане ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. Хайдут Сидер“ № 8