Задачи и решения на задачите от областния кръг на олимпиадата по физика проведен на 18.02.2023 г.

7 април 2023