Организация и провеждане на националния кръг на XXVI Национална олимпиада по астрономия.

7 април 2023

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по астрономия на 5 – 7 май 2023 г.